Guardian Group Holdings Limited

Guardian Group Holdings Limited

Guardian Group Nederland is onderdeel van de Guardian Group. Guardian Holdings Limited is een van de grootste verzekeraars in het Caribisch gebied met meer dan 170 jaar ervaring.

Historie

Trinidad & Tobago zijn de meest zuidelijke eilanden in de Caribische regio en daar vindt Guardian Holdings Limited haar oorsprong. In 1847 startte Standard Life Of Scotland een bijkantoor in Trinidad. Het bedrijf onderging vele transformaties tot de oprichting van een houdstermaatschappij op 18 Juni 1996. Onder deze houdstermaatschappij werden de activiteiten van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en project ontwikkeling samengebracht.

 

In 1999, verwierf Guardian Holdings Limited aanzienlijke belangen in verzekeringsportefeuilles in Jamaica en bracht hier de activiteiten van Guardian Life Limited in onder. De investering in Jamaïca werd gedaan onder de aanname dat de kwetsbare Jamaicaanse economie een voorzichtig herstel liet zien en men verwachte dat met name de financiële sector hiervan zou profiteren.

 

In 2000 ging GHL een stap verder en kocht  Royal & Sun Alliance Jamaica Ltd, een toonaangevende schadeverzekeraar en werd in 2002 omgedoopt in West Indies Alliance. Deze dochter maatschappij werd in haar geheel ondergebracht onder Guardian General Insurance Company.

 

De structuur van de groep evolueerde verder door een strategie van regionale groei door overnames, diversificatie in andere sectoren binnen de financiele dienstverlening, verdere ontwikkelingen in projectontwikkeling op de woningmarkt en investeringen in verschillende ‘emerging markets’.

 

In dat jaar, werd Guardian Asset Management opgenomen als volledige dochteronderneming GHL in Trinidad & Tobago en werd een vergunning verleend om als financiële instelling in het kader van het Akte van Financiële Instellingen te opereren zoals afgegeven door de Centrale Bank van Trinidad & Tobago in 2003. De cliënten van Guardian Asset Management kunnen hun vermogen met innovatieve investeringsoplossingen uitbouwen. De service van Guardian Asset Management omvat onder andere risicospreiding, het frequent in evenwicht brengen van portefeuilles, bouwstenen die samen onderdeel uitmaken van een gezonde investeringsstrategie op lange termijn.

 

In 2001 werden twee van de belangrijkste regionale schadeverzekeringsmaatschappijen overgenomen door Guardian Holdings Limited en samengevoegd tot Guardian waarmee Guardian in een keer een van de grootste schadeverzekeringsmaatschappijen van de regio werd. Deze dochteronderneming biedt bezit en slachtofferverzekeringsproducten, met inbegrip van motor, eigendom, inbraak, aansprakelijkheid, watersport en reisverzekeringen aan.

 

In 2003 werd de overname van de Fatum Holding N.V. bekend gemaakt waarmee een oeroud Hollands bedrijf in handen kwam van een Caribisch bedrijf.

 

Vandaag is GHL de moedermaatschappij voor een geïntegreerde financiële dienstverlener met de nadruk op leven, gezondheid, eigendom, letsel, pensioenen, vermogensbeheer. De groep werkt in de Engelse en Nederlandse Caraïben, Centraal en Latijns Amerika.

 

GHL is genoteerd op de beurs van Trinidad & Tobago en Jamaïca. GHL werd door Gleaner en Mona School van Zaken Jamaïca uitverkoren tot het meest bewonderde Bedrijf in Trinidad & Tobago (2003) en Caraïbisch Bedrijf van het Jaar (2000).

 

In 2013 werden GHL en alle dochtermaatschappijen gerebrand tot Guardian Group en kregen zo één merk en identiteit: de grootste groep voor financiële dienstverlening en verzekeringen van Caribische oorsprong.  De maatschappijen binnen de groep blijven aparte juridische entiteiten, maar hanteren nu allemaal dezelfde merknaam, logo en slogan. Dit versterkt de positie van Guardian Group als het grootste merk in de financiële dienstverlenings- en verzekeringssector het Engels en Nederlands Caribisch gebied met een rijke geschiedenis van ruim 167 jaar.

Kernwaarden en Visie

Guardian Group heeft drie kern-eigenschappen en dat zijn: Kracht, uithoudingsvermogen en leiderschap. Guardian Group is al meer dan 170 jaar actief in deze Caribische regio. Een dergelijke leeftijd wordt niet bereikt door het nastreven van kortetermijndoelstellingen of door te reageren op iedere verandering van de marktomstandigheden. Soms is het immers verstandig om de ontwikkelingen even rustig te volgen. Het belang van de klant staat immers voorop. Dat uit zich onder andere in een prudent beleggingsbeleid, bewezen goede schade-afhandeling, consistentie in de behaalde financiële resultaten, helderheid ten aanzien van distributie en een solvabiliteit die ver boven de minimale vereisten van de Centrale Bank ligt.

Blik op de Toekomst

Zoals reeds eerder aangegeven, kenmerkt een sterke financiële dienstverlener zich door consistentie in beleid. Dat geldt ook voor Guardian Group. In het verleden hebben we telkens groei gerealiseerd door onder andere overnames maar we schroomden er ook niet voor om belangen van de hand te doen als het kapitaal beter op een andere wijze kon worden aangewend. De laatste jaren voor de financiële crisis leken de bomen in de hemel te groeien waardoor veel overnamekandidaten onbetaalbaar werden. De huidige ‘afwaardering’ en het feit dat we in een gezonde financiële positie verkeren, maken dat we nu voorzichtig om ons heen kunnen gaan kijken op het overnamepad.

 

Uiteraard verwachten wij in de toekomst goede resultaten te kunnen boeken door continu te verbeteren op de volgende deelgebieden.

 

Een organisatie waar de klant centraal staat. Altijd streven naar verbetering van producten, diensten en service door gebruik te maken van de juiste technologie. Een organisatie waarin continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de prestaties en tegelijkertijd het verlagen van de kosten. Deugdelijk Risk Management. Als iets heeft laten zien wat er kan gebeuren als risico’s niet goed gemanaged worden, dan is dat wel de recente financiële crisis. Integriteit en ethiek. In een industrie waar ‘vertrouwen’ het sleutelwoord is, kan succes alleen worden bereikt door integriteit en hoge ethische normen te ‘leven’ want alleen dat leidt immers tot ‘sustainable profitability’. Human Resources. Een onderneming is zo goed als haar mensen zijn. Daarom zal Guardian Group blijven investeren in ontwikkeling en training van onze personeelsleden.

Heb je een vraag? Neem direct contact met ons op!