Vergunningen en toezicht

Vergunningen en toezicht

In 2009 is Fatum General Insurance N.V. gestart met een verkenning van de Nederlandse markt voor het opzetten van verzekeringsactiviteiten om zo de groei van Guardian Holding Limited te bevorderen. Nog in datzelfde jaar is via Guardian Group gestart met het aanbieden van financiële schadeverzekeringen in Nederland.

Op 2 maart 2021 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel ‘Invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars’ aangenomen. Met deze aanpassing kwam er een einde aan de mogelijkheid van grensoverschrijdende dienstverlening en startte Fatum General Insurance met het oprichten van nieuwe entiteit: Guardian Group Nederland N.V.

 

Met deze nieuwe entiteit is op 17 september 2021 het traject voor de vergunningaanvraag bij De Nederlandsche Bank formeel opgestart.

Waarna DNB op 26 oktober 2022 de vergunning heeft verleend aan Guardian Group Nederland voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar.

 

Guardian Group Nederland zorgt ervoor dat op elk gebied wordt voldaan aan de verplichtingen die wij hebben aan onze klanten. Als speler op de financiële staan wij dan ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank en De Autoriteit Financiële Markten.

 

  • De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, controleert of financiële instellingen voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen en een solide en integere bedrijfsvoering hebben.
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt gedragstoezicht op de financiële markten en controleert of partijen correct handelen en elkaar de juiste informatie verstrekken.

 

Tevens is het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. Derhalve houdt de AFM toezicht op de financiële markten (waaronder financiële instellingen). Guardian Group Nederland N.V. valt onder dit gedragstoezicht van de AFM. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!