Vergunningen

Vergunningen

In 2009 Fatum General Insurance N.V. de eerste schreden in Nederland gezet met de het opzetten van verzekeringsactiviteiten om de groei van GHL te bevorderen. In dat jaar startte Guardian Group met het aanbieden van financiële schadeverzekeringen in Nederlandse markt.

Toezicht

 

Guardian Group Nederland zorgt ervoor te voldoen aan de verplichtingen die wij hebben aan onze klanten op elk gebied. Als speler op de financiële markt wordt er toezicht de informatie die wij verstrekken en de nakoming hiervan door:

 

  • De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, controleert of financiële instellingen voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen en een solide en integere bedrijfsvoering hebben.
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt gedragstoezicht op de financiële markten en controleert of partijen correct handelen en elkaar de juiste informatie verstrekken.

 

Door middel van een notificatieprocedure bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Guardian Group Nederland* / Fatum General Insurance N.V. van DNB toestemming verkregen financiële producten en diensten aan te bieden in Nederland. Deze vergunning vindt u terug in dit register.

 

Tevens is het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. Derhalve houdt de AFM toezicht op de financiële markten (waaronder financiële instellingen). Guardian Group Nederland* / Fatum General Insurance N.V. valt onder dit gedragstoezicht van de AFM. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

 

* Guardian Group Nederland is een handelsnaam van Fatum General Insurance N.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56690223

Heb je een vraag? Neem direct contact met ons op!