Guardian Group Nederland

Guardian Group Nederland

Guardian Group Nederland is sinds 2009 actief als verzekeraar in Nederland. Wij beschikken wij over uitgebreide expertise op het gebied van schadeverzekeringen. Met maatwerk richten wij ons op de particuliere en zakelijke markt.

Wij werken hiervoor uitsluitend samen met onze aangesloten gevolmachtigd agenten en de bij hen aangesloten verzekeringsadviseurs. Via deze distributiekanalen kunt u alle gewenste verzekeringen afsluiten. Wij vertrouwen in de kracht van onafhankelijke verzekeringsadviseurs en hun persoonlijke advies.

Gevolmachtigde agenten hebben van Guardian Group Nederland de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders namens ons, al dan niet onder eigen label, verzekeringsproducten aan te bieden.

Guardian Group Nederland geeft volmachten af voor onder andere de volgende schadeverzekeringen.

  • Particuliere markt: opstal, inboedel, reis, motorrijtuigen en aansprakelijkheid
  • Zakelijke markt: brandverzekeringen, technische verzekeringen en aansprakelijkheid bedrijven

Een gevolmachtigd agent neemt bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over.
Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit acceptatie, administratie, mutatie, prolongatie en schadebehandeling. In verreweg de meeste gevallen zonder de tussenkomst van Guardian Group Nederland.

De gevolmachtigd agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever. Dit betekent dat de gevolmachtigd agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen. In alle gevallen blijft Guardian Group Nederland risicodrager.

Een gevolmachtigd agent moet volledig voldoen aan de eisen die door de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) zijn gesteld. Tevens zijn deze agenten veelal aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert. Hierdoor zijn de gevolmachtigd agenten een zeer betrouwbaar distributiekanaal.

Heeft u een verzekering afgesloten via een gevolmachtigd agent? Of loopt uw verzekering via een verzekeringsadviseur die is aangesloten bij een gevolmachtigd agent? Dan is uw verzekeringsadviseur of eventueel de gevolmachtigd agent uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutaties en schademeldingen.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie over volmachten? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!