Guardian Group Nederland

Guardian Group Nederland

Guardian Group is sinds 2009 actief in Nederland. De financiële diensten en producten van Guardian Group Nederland* bestaan uit schadeverzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Onze producten en diensten zijn zo goed mogelijk op uw wensen afgestemd. Denk hierbij aan alles van vakanties, een nieuwe woning of boot, tot aan de risico’s van een bedrijf.

 

Guardian Group Nederland werkt met verschillende gevolmachtigd agenten samen en via de bij hen aangesloten verzekeringsadviseurs kunt u alle gewenste verzekeringen afsluiten. Wij vertrouwen in de kracht van onafhankelijke verzekeringsadviseurs en hun persoonlijke advies.

 

Deze gevolmachtigd agenten hebben de bevoegdheid om namens Guardian Group Nederland verzekeringsproducten te verkopen. Dit kan ook gelabelde producten betreffen (onder naam van de gevolmachtigd agenten). Een gevolmachtigd agent kan ook meerdere volmachten van diverse verzekeraars hebben. Zo blijft ook deze onafhankelijk.

 

Guardian Group Nederland geeft volmacht voor onder meer de volgende producten

 

  • Schadeverzekeringen voor de particuliere markt: opstal, inboedel, reis, motorrijtuigen, aansprakelijkheid particulieren
  • Schadeverzekeringen voor de zakelijke markt: brandverzekeringen, technische verzekeringen, aansprakelijkheid bedrijven

 

Een gevolmachtigd agent neemt bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over: hij maakt offertes en accepteert verzekeringen, geeft een polis af en incasseert de premie. Daarnaast verzorgt hij de schadeafwikkeling. In verreweg de meeste gevallen zonder de tussenkomst van Guardian Group Nederland.

 

De gevolmachtigd agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever. Dit betekent dat de gevolmachtigd agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen. In alle gevallen blijft Guardian Group Nederland risicodrager.

 

Een gevolmachtigd agent moet volledig voldoen aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld. Tevens zijn deze agenten veelal aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert. Hierdoor zijn de gevolmachtigd agenten een zeer betrouwbaar distributiekanaal.

 

Nadat u een verzekering via een gevolmachtigd agent heeft gesloten is deze uw aanspreekpunt. Al dan niet via de door u ingeschakelde verzekeringsadviseur, want u kunt ook verzekeringen via uw onafhankelijke verzekeringsadviseur bij een gevolmachtigd agent van Guardian Group Nederland afsluiten (mits de gevolmachtigd agent met uw verzekeringsadviseur samenwerkt).

 

Guardian Group Nederland doet zaken met vele gevolmachtigd agenten.

 

* Guardian Group Nederland is een handelsnaam van Fatum General Insurance N.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 83508880

Heb je een vraag? Neem direct contact met ons op!