Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid

Verzekeren doet u uiteraard het liefst bij een betrouwbare financiële instelling, een instelling die een deugdelijke reputatie heeft opgebouwd. De financiële crisis heeft aangetoond dat vermeende betrouwbare partners soms minder betrouwbaar bleken te zijn. Guardian Group Nederland is nog geen partij met een lange staat van dienst in Nederland, daar zijn wij ons terdege van bewust. Toch zijn wij al ruim 100 jaar actief in Caribisch Nederland en maken wij sinds 2003 deel uit van de Guardian Holdings Group (GHL) te Trinidad & Tobago. De Guardian Holdings Group heeft een A- Rating.

Rating

Een rating wordt toegekend door een daarin gespecialiseerd bedrijf, meestal op verzoek van een emittent en op diens kosten. De grootste ratingbureaus zijn Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s en Fitch. Het is gebruikelijk dat de institutionele beleggers in hun beleggingsvoorschriften minimum-ratings hebben opgenomen.

 

Het toekennen van een rating gebeurt na een (vaak omvangrijk) initieel onderzoek en er is een jaarlijkse herhalingstoets. In geval er op enig moment twijfels ontstaan of een toegekende rating nog correct is, wordt vrij regelmatig aangekondigd dat de rating aan herziening is onderworpen. De rating is dan ‘on watch’ geplaatst. Hierbij wordt meestal vermeld of een opwaartse (‘positive outlook’) dan wel een neerwaartse (negative outlook’) herziening te verwachten is.

 

Bij het onderzoek wordt gekeken naar de financiële positie van een emittent, naar zaken als door derden verstrekte garanties en de rol die houdstermaatschappijen in een concernverhouding spelen. Bij een staatslening wordt typisch gekeken naar de omvang van de staatsschuld, het begrotingsbeleid, inflatieverwachtingen en concurrentiepositie.

 

Benaderingen ratingbureaus

De door Moody’s respectievelijk Standard & Poor’s gehanteerde ratings zijn: Moody’s Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, en dezelfde gradaties in B en C; Standard & Poor’s AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, en dezelfde gradaties in B en C. Categorie D betekent bij beide bureaus dat de emittent failliet is. Deze ratings gelden voor langer lopende obligaties. Voor kortlopend schuldpapier worden andere ratings aangehouden.

 

In het algemeen wordt aangenomen dat obligaties tot en met A- nog redelijk veilig zijn in die zin dat de kans op betalingsproblemen niet zeer groot is. Bij lagere ratings begint dat risico toch een omvang van ‘niet meer verwaarloosbaar’ te krijgen.

 

Het slechte beursklimaat sinds het einde van de dotcom-hausse heeft voor diverse emittenten in de financiële sector (en met name voor verzekeringsmaatschappijen) tot ratingverlagingen geleid. Ook gerenommeerde Europese (her-)verzekerings-maatschappijen hebben thans ratings die meerdere ‘notches’ lager zijn dan daarvoor. Een dergelijk over langere tijd uitspreid proces van ratingverlaging staat bekend als ‘rating drift’.

 

Rating Guardian Group Nederland

De Guardian Holdings Group heeft een A- (minus) rating waarmee we ons kunnen meten met de in Nederland grotere en bekende financiële dienstverleners. De uiteindelijke ‘moeder’ van  Guardian Group Nederland heeft dus een gunstige kredietbeoordeling en kent het klappen van de zweep al ruim 100 jaar.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!