Kernwaarden

Kernwaarden

Door professioneel gedrag houden medewerkers onze reputatie en het vertrouwen in Guardian Group Nederland hoog. Onze kernwaarden Kwaliteit en Integriteit dienen als basis voor dit professionele gedrag en zijn afgestemd op onze zakelijke ambities: ze vertegenwoordigen de kwaliteit en het karakter van onze organisatie.

 

Kwaliteit
Onze focus op kwaliteit raakt elk aspect van ons bedrijf, niet alleen onze producten, maar ook onze diensten, onze transacties en onze mensen. Wij streven naar de allerbeste dienstverlening en dat betekent dat we altijd proberen om de beste te zijn in alles wat we doen.


Integriteit
Guardian Group Nederland wil bijdragen aan een integere samenleving en verwacht van haar medewerkers dat zij te allen tijde integer en eerlijk handelen. Integriteit is mede een basis voor het vertrouwen dat cliënten, samenwerkingspartijen en anderen in ons hebben en wat ons succes bepaalt. Integriteit betekent ook dat medewerkers zich altijd aan geldende wet- en regelgeving dienen te houden en vermoedens over misstanden of niet-naleving dienen te melden aan het Bestuur, Compliance of het Huis voor Klokkenluiders en zich ook vrij voelen om dit te doen.

 

Respect
Naast onze specifieke kernwaarden staat Respect ook hoog in het vaandel: naar cliënten, samenwerkingspartijen en toezichthouders, en ook naar elkaar. Binnen Guardian Group Nederland wordt iedereen eerlijk en gelijk behandeld, ongeacht leeftijd, ras, gender, godsdienst, of welke andere grond dan ook. Medewerkers behandelen elkaar, cliënten en alle andere personen met wie zij in contact komen bij Guardian Group Nederland met respect. Guardian Group Nederland tolereert schadelijk gedrag zoals (seksuele) intimidatie, geweld of andere vormen van (fysieke of verbale) agressie dan ook niet en zal haar medewerkers hierin beschermen.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!