NBM

NBM

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeringen is een vereniging waarvan alle in Nederland werkzame autoverzekeringsmaatschappijen lid zijn. Zij financieren voor een groot deel de werkzaamheden via contributie. Het Nederlands Bureau is ervoor verantwoordelijk dat schaden die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt, volgens het Nederlands recht worden geregeld. Als Nederlandse auto’s in andere bij het groene kaartsysteem aangesloten landen schade veroorzaken, staat het Nederlands Bureau garant voor de betaling daarvan.

Aanrijding in Nederland

Een aanrijding in Nederland waarvoor een buitenlands motorrijtuig aansprakelijk is, wordt in Nederland behandeld. In veel gevallen heeft de buitenlandse verzekeraar een vertegenwoordiger (correspondent) benoemd die de schade in behandeling neemt. In alle andere gevallen behandelt het Nederlands Bureau de schade.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!