NHT

NHT

Omdat Fatum Nederland primair opereert als co-assuradeur op grote projecten en objecten is aansluiting bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor terrorisme schaden een must.

 

Deze herverzekeringsmaatschappij zou kunnen worden beschouwd als een ouderwetse coöperatie waar dit keer niet de agrarische sector (daarin ligt immers de oorsprong van de coöperatie) is aangesloten maar verzekeringsmaatschappijen. Zo worden zeer grote schades door meerdere schouders gedragen.

 

Waarom?

 

Door de aanslag in New York op 11 september 2001 en later in Madrid (2004) en Londen (2005) is duidelijk geworden dat terrorisme veel grotere en ingrijpendere gevolgen kan hebben dan tot die tijd werd aangenomen. De wereld is anders gaan aankijken tegen de gevolgen van terrorisme. Ook op dit moment is de dreiging van een terroristische aanslag in Nederland of tegen Nederlandse belangen in het buitenland volgens de NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) reëel. De verzekeringswereld en de overheid willen zo goed mogelijk blijven beschermen tegen de risico´s. Verzekeraars hebben daarom in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht.

 

Door die samenwerking is er 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor schadevergoeding als gevolg van een terreurdaad. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers toch boven dat bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!